Oferta

Konsultacja

Konsultacja – spotkanie stacjonarnie lub online, podczas którego wspólnie znajdujemy optymalne w tym momencie rozwiązanie sytuacji, w której się znalazł*ś. Może być pojedynczym spotkaniem (np. poradą w kwestii zdrowia psychicznego, wychowania dzieci, rozwiązania konfliktu) lub początkiem terapii.

Psychoterapia indywidualna

Psychoterapia indywidualna – spotkania stacjonarnie lub online, podczas których wspólnie przyglądamy się temu, co dla Ciebie ważne; w czym potrzebujesz zmiany, zaopiekowania, zrozumienia, pogłębienia czy zdobycia nowych kompetencji, a być może stworzenia innej opowieści o problemie.

Psychoterapia par

Psychoterapia par – spotkania stacjonarnie lub online; jeśli Wasza relacja partnerka przestała być satysfakcjonująca; zatraciliście bliskość, wzajemną życzliwość czy uczciwość wobec siebie, poprzyglądamy się wspólnie nadrzędnym mechanizmom, odpowiedzialnym za to, co się między Wami dzieje. Sprawdzimy jakie wzorce i doświadczenia wynieśliście ze swoich rodzinnych domów i jak to wpływa na codzienne zachowania i oczekiwania wobec siebie wzajemnie i czy odpowiada na Wasze aktualne potrzeby. Postaramy się odkryć kroki Waszego relacyjnego tańca i tak je zmodyfikować, abyście w świadomości i lekkości podążali dalej przez życie.

Psychoterapia rodzin

Psychoterapia rodzinna - spotkanie stacjonarne lub online ze wszystkimi członkami rodziny, która to traktowana jest jako swoisty system. Celem terapii jest przyjrzenie się z różnych perspektyw temu, co nazywacie trudnością lub problemem i nadanie temu znaczenia i funkcji jakie pełni w Waszym systemie rodzinnym. Wspólnie postaramy się zrozumieć procesy emocjonalne w Waszej rodzinie i poprawić relacje między Wami. Terapia umożliwia konstruktywne rozwiązanie problemów, poprawę jakości wzajemnych relacji, znalezienie zrozumienia, czy wyjście z kryzysu.

Trening neuromotoryczny INPP

Trening neuromotoryczny INPP – spotkanie stacjonarne, podczas którego wykonana jest pełna neurorozwojowa ocena, która powinna stwierdzić stopień występowania odruchów pierwotnych (Moro, TOB, chwytny, ATOS, ssania/szukania, grzbietowy Galanta, STOS, podeszwowy, Babiński, Landau) oraz stopień dojrzałości odruchów posturalnych (odruch prostujący głowę wzrokowy i błędnikowy, odruch amfibii, odruch śrubowy), których rozwój jest zależny od odruchów pierwotnych. Można dokonać jej, wykorzystując Zestaw Testów Rozwojowych przystosowany przez INPP, a zawierający próby opracowane przez wielu badaczy i terapeutów. Diagnoza obejmująca omówienie wszystkich zagadnień związanych ze zgłaszaną osobą oraz przeprowadzenie Zestawu Testów Rozwojowych.

Pełną diagnozę neurorozwojową można przeprowadzić dopiero, gdy dziecko wystarczająco współpracuje, aby możliwe było przeprowadzenie testów. Dlatego przyjmuje się, że dolną granicą wiekową, kiedy można dziecko zbadać pod kątem opóźnień neurorozwojowych jest wiek 5 lat i 6 miesięcy.

Program wygaszania/ stymulacji odruchów opiera się na specyficznych i stereotypowych sekwencjach ruchów, które niemowlę wykonuje w ciągu pierwszego roku życia. Zgodnie z koncepcją Blythe’a – „możliwe jest dać mózgowi drugą szansę, by zarejestrował ruchowe wzorce hamujące, które powinny zostać wytworzone na odpowiednim, wcześniejszym etapie rozwoju”.

Terapia INPP opiera się na wzorcu ruchowym, które osoba wykonuje przez 10 minut dziennie, przez okres od 12 do 16 miesięcy. Jest to celowa i ukierunkowana aktywność ruchowa.

Działania diagnostyczno-terapeutyczne z zakresu terapii integrowania odruchów są objęte superwizją Instytutu Neurofizjologii i Psychologii INPP Polska.

Symptomy – co powinno zwrócić uwagę rodzica

Niektóre symptomy wskazujące na występowanie Opóźnienia Neurorozwojowego łatwo mogą spostrzec rodzice, nauczyciele przedszkolni/szkolni czy terapeuci, do których dzieci trafiają z powodu wyselekcjonowanych trudności.

Warto bliżej przyjrzeć się dziecku, które wykazuje poniższe trudności:

 • zbyt wczesne chodzenie,
 • brak lub nieprawidłowy wzorzec pełzania i/lub raczkowania,
 • nadwrażliwości skórne,
 • zła postawa (skoliozy, chodzenie na palcach, garbienie się, siadanie na nodze, siad „W”),
 • choroba lokomocyjna,
 • nieadekwatna reakcja na bodźce (światło, dźwięk, dotyk),
 • nieprawidłowa współpraca oczu,
 • brak selekcji bodźców,
 • zaburzenia uwagi,
 • moczenie noce powyżej 5 roku życia (jeśli wykluczono przyczyny medyczne),
 • problemy z przekraczaniem linii środka,
 • nadmierne ślinienie,
 • obniżona sprawność fizyczna (trudności z nauką pływania, z jazdą na rowerze),
 • trudności z ortografią,
 • problemy z pisaniem (zły uchwyt, obniżony lub zaburzony grafizm, wolne tempo),
 • obniżona koordynacja wzrokowo – ruchowa,
 • niechlujne jedzenie,
 • wiotkie ciało,
 • głowa opadająca na ławkę, dziecko podpiera głowę ręką,
 • dziecko przestawia litery, słowa, liczby,
 • nie potrafi usiedzieć przez dłuższy czas w miejscu, powstrzymać się od mówienia i wydawania odgłosów,
 • wyłącza się w trakcie zajęć, pogrąża w myślach,
 • nie potrafi zapamiętać prostych instrukcji,
 • zaburzenia integracji sensorycznej,
 • niepokoje, lęki, wycofanie w sytuacjach społecznych.

Opis odruchów

Odruchy pierwotne są to automatyczne, stereotypowe reakcje odruchowe, które pojawiają się w życiu płodowym i są generowane z poziomu pnia mózgu. Ich integracja jest związana z przejściem pod kontrolę wyższych partii mózgu. Odruchy pierwotne są konieczne, aby dziecko mogło przeżyć pierwsze tygodnie życia. Jeśli jednak odruchy pierwotne zostaną aktywne powyżej 12 miesiąca życia, są traktowane jako diagnostyczne oznaki niedojrzałości w zakresie funkcjonowania Ośrodkowego Układu Nerwowego, co negatywnie wpływa na optymalne funkcjonowanie na poziomie korowym. Przedłużająca się aktywność odruchów pierwotnych może także powstrzymać rozwój odruchów posturalnych, które umożliwiają dziecku skuteczną interwencję ze środowiskiem. Odruchy posturalne zaś są potrzebne do wykształcenia autonomicznej (podświadomej) kontroli postawy, równowagi, koordynacji.

Występowanie konkretnych odruchów pierwotnych ma wpływ na funkcjonowanie w ramach pewnych określonych sfer, np.:

 • jeden z odruchów, uniemożliwia automatyczną kontrolę ręki za każdym razem, gdy jest ona w ruchu, więc pisanie nigdy nie może stać się płynne (mimo wielu starań terapeutów ręki!),
 • jeden z odruchów ma wpływ na koordynację między równowagą i płynnym ruchem gałek ocznych, więc jeśli nie zostanie zintegrowany, oczy nie będą współpracować, przez co litery na kartce będą sprawiały wrażenie, jakby tańczyły, będą zmieniały kolejność w wyrazach,
 • jeden z odruchów ma wpływ na regulację widzenia dwuocznego (akomodację) – dziecku sprawia trudność szybkie dostrajanie ostrości widzenia podczas przenoszenia wzroku z tablicy na kartkę leżącą na ławce.

Odruchów pierwotnych jest wiele, ale tylko niektóre z nich wywierają istotny wpływ na rozwój i funkcjonowanie szkolne oraz społeczne. Oto krótki opis wybranych odruchów:

Odruch Moro

Pojawia się około 9 – 12 tygodnia życia płodowego, jest w pełni aktywny przy urodzeniu i powinien zostać wygaszony do 2 – 4 miesiąca życia dziecka.

W tym przypadku możemy mówić o działaniu nagłego, niespodziewanego bodźcach:

 • przedsionkowego – stymulacja błędnika poprzez zmianę pozycji głowy,
 • słuchowego – nagły hałas,
 • wzrokowego – nagła zmiana światła lub ruch w polu widzenia,
 • dotykowego – ból, zmiana temperatury,
 • węchowego – substancja gazowa.

Fizyczną reakcją na odruch Moro jest nagłe pobudzenie, szybkie wdechy, chwilowe zamarcie, po czym następuje wydech i często krzyk. Natychmiast zostaje powiadomiony autonomiczny układ nerwowy (współczulny) i uruchomiona biochemia organizmu odpowiedzialna za reakcję walka – ucieczka; zwiększone wydzielanie adrenaliny i kortyzolu, przyspieszona akcja serca, i ciśnienie krwi, płytkie, szybkie oddechy, zmiana zabarwienia skóry.

Pierwotnie odruch Moro jest sygnałem alarmowym, który daje znać otoczeniu, że małe dziecko jest w niebezpieczeństwie. Odruch ten ma również wywołać pierwszy oddech, jeśli ten nie nastąpił automatycznie.

Konsekwencje przetrwałego odruchu Moro:

 • problemy przedsionkowe – trudności z koordynacją i trzymaniem równowagi, zbyt duża sztywność, podniesione napięcie mięśniowe, choroba lokomocyjna,
 • nadwrażliwość na dotyk,
 • problemy z układem okoruchowym i przetwarzaniem bodźców wzrokowych – brak właściwej selekcji bodźców wzrokowych, niewłaściwa reakcja źrenic na światło,
 • problemy z odbiorem wrażeń słuchowych – nadwrażliwość słuchowa (nierozwinięty odruch strzemiączkowy), trudności z lokalizowaniem dźwięku, trudność z selekcją bodźców słuchowych,
 • nierozwinięty odruch CO² (nie jest pobudzone górne oddychanie, oddechy płytkie, szybkie, często podejrzenie astmy),
 • niska wytrzymałość,
 • zmniejszona odporność na infekcje i działanie alergenów,
 • łatwo rozpraszalna uwaga.

Objawy wtórne – psychologiczne:

 • niechęć do niespodzianek i zmian,
 • przesadzone reakcje na bodźce: zmienne nastroje, problemy z przyjmowaniem krytyki,
 • wysoka aktywność i następujące po niej duże zmęczenie, wyczerpanie,
 • problemy z podejmowaniem decyzji,
 • niskie poczucie własnej wartości: poczucie zagrożenia od innych, potrzeba kontrolowania tego co się dzieje,
 • dzieci mogą działać na dwóch biegunach, aby poradzić sobie na co dzień z efektami przetrwałego odruchu – z jednej strony wycofane (skrajnie nieśmiałe, mające trudności w relacjach z rówieśnikami i dorosłymi), z drugiej strony dziecko nadaktywne, pobudliwe, nie potrafiące odczytywać mowy ciała innych ludzi.

Odruch Moro jest jedynym z odruchów prymitywnych mających wielozmysłowe efektory.

Toniczny Odruch Błędnikowy (TOB)

Wywoływany jest przez zmianę położenia głowy w przestrzeni. TOB w zgięciu wywołany jest przez ruch głowy do przodu, a TOB w wyproście przy odchyleniu głowy do tyłu. Pojawia się - TOB w zgięciu: 12 tydzień życia płodowego, integruje między 3-4 m. ż., TOB w wyproście: pojawia się podczas porodu, a integruje stopniowo od 7 tygodnia do końca 3 roku życia.

Konsekwencje przetrwałego odruchu TOB:

 • nieprawidłowa postawa ciała - garbienie się (TOB w zgięciu) lub tendencja do chodzenia na palcach (TOB w wyproście),
 • hipotonia - obniżone napięcie mięśniowe (TOB w zgięciu) lub hipertonia - zwiększone napięcie mięśniowe (TOB w wyproście),
 • zaburzenia równowagi,
 • choroba lokomocyjna,
 • problemy z percepcją wzrokową (brak konwergencji w punkcie bliży, efekt figura – tło).
 • problemy z oceną przestrzeni,
 • trudności z przetwarzaniem sekwencyjnym,
 • upośledzone poczucie czasu,
 • obniżone rozumienie,
 • lęk wysokości,
 • szybkie męczenie się w pozycji z rękoma uniesionymi do góry,
 • szybkie męczenie się podczas chodzenia po nierównym podłożu.

Asymetryczny Toniczny Odruch Szyi (ATOS)

Ten odruch wywoływany jest przy spontanicznym i pasywnym obrocie głowy w bok - następuje prostowanie kończyn tej strony ciała, w którą odwrócona jest głowa dziecka, i zginają się kończyny przeciwnej strony. Pojawia się w 18 tygodniu życia płodowego, integruje - do 4-6 miesiąca.

Objawy:

 • zaburzona umiejętność planowania motorycznego,
 • brak integracji bilateralnej,
 • zachwiania równowagi przy ruchach głowy w którąkolwiek stronę,
 • ruchy jednostronne zamiast naprzemiennych (np. w czasie chodzenia, skakania itd.),
 • trudności z przekraczaniem linii środkowej ciała,
 • słabo rozwinięte ruchy wodzenia wzrokiem,
 • nieustalona lateralizacja,
 • brzydkie i wolne pismo,
 • trudności z wyrażaniem myśli na piśmie,
 • trudności z percepcją wzrokową szczególnie symetrycznych przedstawień kształtów.

Czynniki ryzyka

U podłoża Opóźnień Neurorozwojowych leży zazwyczaj kombinacja czynników, które spowodowały śladowe przetrwanie odruchów pierwotnych powyżej 12 miesiąca życia i brak wykształcenia odruchów posturalnych.

Okres prenatalny i poród:

 • czynniki genetyczne,
 • problemy natury medycznej; wysokie ciśnienie tętnicze krwi matki, nadmierne wymioty po pierwszy trymestrze, ciąża zagrożona,
 • infekcje wirusowe,
 • silny stres emocjonalny,
 • działanie teratogenów (alkohol, papierosy, narkotyki),
 • przedwczesny poród,
 • przenoszona ciąża,
 • utrudniona lub odbiegająca pod jakimś względem od normy akcja porodowa.

Okres noworodkowy:

 • zbyt niska waga urodzeniowa,
 • nietypowe cechy po urodzeniu (wskaźnik – skala Apqar),
 • przedłużająca się żółtaczka,
 • problemy z jedzeniem w ciągu pierwszych czterech miesięcy.

Okres niemowlęcy i wczesne dzieciństwo:

 • choroby z wysokimi gorączkami i stanami drgawkowymi,
 • uderzanie głową o twarde przedmioty,
 • zbyt wczesne lub zbyt późne chodzenie,
 • pominięcie etapu pełzania i/lub raczkowanie (lub nieprawidłowe),
 • trudności z uczeniem się ubierania, zapinania guzików,
 • nieprawidłowe reakcje poszczepienne,
 • ssanie palca powyżej piątego roku życia,
 • opóźnienia w rozwoju mowy,
 • nocne moczenie łóżka powyżej 5 roku życia (jeśli wykluczono przyczyny medyczne),
 • alergie,
 • częste infekcje uszu, nosa, gardła.
Trening słuchowy JIAS

Trening słuchowy JIAS – spotkanie stacjonarne, podczas którego zbierany jest szczegółowy wywiad, obserwacja kliniczna, badanie audiometrii totalnej (jednouszne i obuuszne), test dychotyczny (test mowy utrudnionej) oraz badaniu lateralizacji w zakresie oka, ręki, ucha i nogi.

Program terapeutyczny w formie indywidualnie filtrowanej muzyki instrumentalnej nagrywany jest na płyty CD. Osoba otrzymuje płytę do domu i słucha jej codziennie przez 10 - 15 minut, przez słuchawki. Postępy kontrolowane są co 4 - 6 tygodni (w zależności od wieku). Po każdym spotkaniu kontrolnym osoba otrzymuje nową, specjalnie dla niej przygotowaną płytę CD z programem terapeutycznym. Cały program stymulacji trwa 6 - 18 miesięcy.

Wybrane czynniki, mogące wpływać na powstanie problemów z centralnym przetwarzaniem słuchowym:

 • niedotlenienie w czasie porodu,
 • wcześniactwo,
 • opóźnienia neurorozwojowe,
 • częste lub długotrwałe stany zapalne uszu,
 • genetyczne predyspozycje, np. dysleksja,
 • urazy głowy,
 • zapalenie opon mózgowych.

Trening słuchowy adresowany jest do dzieci, młodzieży i dorosłych:

 • z opóźnionym rozwojem mowy,
 • z zaburzeniami uwagi i percepcji słuchowej,
 • z nadwrażliwością na dźwięki,
 • z dysleksją i innymi specyficznymi trudnościami w uczeniu się,
 • z ADHD,
 • z trudnościami w rozumieniu i zapamiętywaniu instrukcji oraz poleceń,
 • ze spektrum autyzmu.

Indywidualna stymulacja słuchu JIAS poprawia nie tylko słuch, ale również:

 • zdolność utrzymania uwagi na wypowiedziach ustnych,
 • czytanie,
 • rozumienie mowy,
 • artykulację,
 • komunikację,
 • samoocenę,
 • wpływa na postępy w rozwoju i nauce (krótszy czas nauki, większa płynność słowna),
 • harmonizuje napięcie mięśniowe, co pozytywnie wpływa na postawę ciała, koordynację ruchów i motorykę,
 • utrzymanie równowagi.
Warsztaty
Masz w sobie moc - warsztat wspierania odporności psychicznej
 • Jeśli czasami (a może zbyt często) czujesz, że ziemia pod Twoimi stopami drży i brakuje Ci solidnego fundamentu
 • Jeśli czujesz się przytłoczon_ i szukasz sposoby żeby było lżej
 • Jeśli odczuwasz samotność i chciał_byś znowu poczuć połączenie
 • Jeśli dostrzegasz w swojej przeszłości wzorce, które chciał_byś zmienić na lepsze
 • Jeśli chcesz wyraźnie usłyszeć, że Twój wewnętrzny głos potrafi mieć przyjazny ton

Zapraszam Cię w podróż...

Będzie to podróż do własnego wnętrza w poszukiwaniu/przypominaniu sobie swoich zasobów.

Dwudniowe spotkanie w bezpiecznej przestrzeni i małej grupie, wyposaży Cię w praktyczne wskazówki i strategie, które będziesz mogła/mógł natychmiast zastosować w swoim życiu, aby było Ci łatwiej utrzymywać równowagę psychiczną w trudnych sytuacjach, budować satysfakcjonującą relację ze sobą i innymi ludźmi. Nauczysz się jak radzić sobie z negatywnymi myślami i napięciem, jak budować wspierający dialog wewnętrzny i jak redukować stres.

W pracy warsztatowej będziemy bazować na osiągnięciach neuronauk, psychologii traumy, teorii poliwagalnej, uważności oraz mocy empatii.

Warsztat trwa 6h:
24.02 godz 9.00-12.00
25.02 godz 9.00-12.00
Lokalizacja dostępna będzie dla zapisanych uczestników.

Inwestycja: 500zł

Liczba osób: 10-12

Zapisy: mailowo: gabinet@zrozum.pl lub telefonicznie: 668-346-030 (jeśli nie możesz się dodzwonić, wyślij wiadomość tekstową z prośbą o kontakt)

W podróż zabiorę Cię ja :)

Arnika Bytner-Siwek – psychoterapeutka systemowa w procesie certyfikacji, trenerka umiejętności psychospołecznych, neuroterapeutka, trenerka FamilyLab Polska, pedagożka. Od prawie dwudziestu lat wspieram swoich rozmówców w rozwiązywaniu problemów osobistych, partnerskich, rodzinnych i wychowawczych.

Zapraszam Cię z całego serca :)

Warsztat pracy z drzewem rodowym (genogramem)

„O czym szepczą korzenie” – czyli jak rodziny pochodzenia wpływają na nasze życie. Warsztat pracy z drzewem rodowym (genogramem).

Jeśli spojrzysz na 12 pokoleń wstecz, zobaczysz zapis odzwierciedlający 400 lat i 4094 przodków.
Pomyśl przez chwilę...
Ile zmagań?
Ile walk?
Ile trudności?
Ile smutku?
Ile radości?
Ile historii miłosnych?
Ile oczekiwań i nadziei na lepsze jutro?
Ile musieli dźwignąć Twoi przodkowie, byś mógł dzisiaj cieszyć się z tego, że jesteś, że żyjesz...”
~ Justin Coutts

Częste tematy, u podłoża których mogą leżeć historie Twoich przodków (tzw. przekaz transgeneracyjny – lojalności, sekrety, sprawy nierozwiązane i niewypowiedziane, oczekiwania, przekonania, traumy), mogą być nie do końca uchwytne, powtarzające się, mimo stosowania środków zaradczych (np. leczenia czy psychoterapii). Wówczas warto jest się przyjrzeć wzorcom rodzinnym, szczególnie w zakresie:

 • budowania relacji partnerskich, przyjacielskich, rodzicielskich,
 • wchodzenia w role – kobiety/mężczyzny, matki/ojca, partnerki/partnera,
 • sposobów komunikacji ze sobą (monolog wewnętrzny) i światem.

Zdarzenia z przeszłości nadal rzutują na to, co dzieje się w rodzinie. Jeśli czujesz, że chcesz zrozumieć co się z Tobą dzieje, chcesz odnaleźć równowagę pomiędzy dziedzictwem rodzinnym, a własnymi potrzebami i uwolnić się od niewłaściwych lojalności, wzorców i przekonań, ten warsztat jest dla Ciebie.

Na czym polega tworzenie swojego genogramu?

Zaproszę Cię do stworzenia własnej mapy rodzinnej wraz z powiązaniami relacyjnymi poszczególnych członków i identyfikacją skryptów rodzinnych, aby móc podjąć decyzję, które z nich wciąż są dla Ciebie użyteczne i chcesz je kontynuować, jakie chce zmienić, a jakie w ogóle pożegnać.

Dowiesz się, jakie mechanizmy wpływają na powtarzalność zdarzeń, zachowań, doświadczeń. Rozpoznasz przekonania o sobie i świecie. Przyjrzysz się zasobom i ograniczeniom wynikającym z przekazów międzypokoleniowych.

Każdy z nas jest spadkobiercą swojej linii rodowej, ale nie musi odtwarzać nieuświadomionych schematów, czy odgrywać role, które zostały narzucone wtedy. Wystarczy się nad nią pochylić, uświadomić sobie o co w tym chodzi i podjąć decyzję co dalej.

To fascynująca, głęboka podróż w bezpiecznej, intymnej przestrzeni.

Warsztat trwa 10 godzin i odbywa się w trybie weekendowym (w tym przerwa na lunch – we własnym zakresie). Dokładne godziny i lokalizacja dostępne będą dla zapisanych uczestników.

Terminy warsztatów: 09-10.12.2023

Inwestycja: 650 zł
Liczba osób:
8-10

Zapisy:

mailowo: gabinet@zrozum.pl, telefonicznie: 668-346-030 (jeśli nie możesz się dodzwonić, zostaw wiadomość tekstową z prośbą o kontakt)

Osoba prowadząca:

Arnika Bytner-Siwek – psychoterapeutka systemowa w procesie certyfikacji, trenerka umiejętności psychospołecznych, neuroterapeutka, trenerka FamilyLab Polska, pedagożka, od prawie dwudziestu lat wspieram swoich rozmówców w rozwiązywaniu problemów osobistych, partnerskich, rodzinnych i wychowawczych.

Przytul mnie mocno

Warsztaty psychoedukacyjne dla par – Przytul mnie mocno – Hold Me Tight ®

Przytul mnie mocno – Hold Me Tight ® to program edukacyjny oparty na autorskiej metodzie dr Sue Johnson - autorce Terapii Skoncentrowanej na Emocjach (EFT), jednej z najskuteczniejszych terapii dla par na świecie. Warsztaty są prowadzone w wielu krajach na całym świecie.

Przytul mnie mocno – Hold Me Tight ® to licencjonowany przez ICEEFT warsztat dla par.

Ten warsztat jest dla Was, jeśli:

 • chcecie znaleźć swoje „blisko - nie za blisko” i tym samym poprawić jakość wspólnej relacji,
 • zrozumieć taniec, który tańczycie, a bywa on źródłem dystansu i bólu,
 • jesteście zmęczeni obopólną krytyką, obwinianiem lub zobojętnieniem i chcecie reagować z miłością i współczuciem na siebie wzajemnie,
 • chcecie być w relacji dostępne/ni, obecne/ni i zaangażowane/ni,
 • chcecie zbliżyć się do siebie i wzmocnić więź emocjonalną i seksualną,
 • chcecie się komunikować otwarcie i życzliwie, dostrajając się do siebie,
 • lata bycia razem, obowiązki, stresory życia codziennego sprawiły, że oddaliliście się od siebie i pragniecie znowu odnaleźć drogę do satysfakcjonującej relacji,
 • macie niedługi staż jako para i chcecie zadbać o solidny fundament związku.

Co Was czeka podczas dwudniowego warsztatu:

7 rozmów wzmacniających relacje, to znaczy:

 • rozpoznawanie niszczących dialogów,
 • znajdowanie czułych miejsc,
 • powrót do trudnego momentu,
 • przytul mnie,
 • wybaczanie krzywd,
 • zacieśnianie więzi przez seks i dotyk,
 • utrzymywanie miłości przy życiu

Warsztat trwa 16 godzin i odbywa się w trybie weekendowym (w tym przerwa na lunch – we własnym zakresie). Dokładne godziny i lokalizacja dostępne będą dla zapisanych uczestników.

Terminy warsztatów: 18-19.11.2023

Cena: 1300 zł/para

Zapisy:

mailowo: gabinet@zrozum.pl, telefonicznie: 668-346-030 (jeśli nie możesz się dodzwonić, zostaw wiadomość tekstową z prośbą o kontakt)

Osoby prowadzące:

Arnika Bytner-Siwek – psychoterapeutka systemowa w procesie certyfikacji, trenerka umiejętności psychospołecznych, neuroterapeutka, trenerka FamilyLab Polska, pedagożka, od prawie dwudziestu lat wspieram swoich rozmówców w rozwiązywaniu problemów osobistych, partnerskich, rodzinnych i wychowawczych.

Małgorzata Sęp-Olszewska – trenerka komunikacji opartej na empatii, trenerka FamilyLab Polska. W ramach programów rozwojowych Fundacji Tadam wspierała swoich młodych rozmówców w komunikacji bezpośredniej i wyrażaniu siebie.

Warunki udziału:

Udział nie jest wskazany dla par, które:

 • już zdecydowały się rozstać,
 • jedna ze strony jest w aktywnym romansie,
 • w niedawnym czasie doświadczyły traumy,
 • jedna ze strony jest niezaangażowana z związek,
 • jedna ze stron lub obie doświadczają problemów w obszarze zdrowia psychicznego, które mogą uniemożliwić skorzystanie z programu edukacyjnego

Jeśli nie macie pewności, czy ten warsztat jest dla Was, zapraszam na konsultację, podczas której pomogę Wam podjąć decyzję. W określonych sytuacjach odpowiednim krokiem może być podjęcie terapii par lub terapii indywidualnej.

Seminaria

W przygotowaniu