Psycholog, socjoterapeuta, prywatnie żona i matka dwóch cudownych córek. Pomaga innym rodzicom w budowaniu satysfakcjonujących relacji z ich dziećmi. Pracuje z osobami, które szukają pomocy doświadczając trudności emocjonalnych, wspiera w rozwoju osobistym poprzez rozumienie świata uczuć. Interesuje się psychosomatyką, pracą z ciałem i wykorzystaniem potencjału własnego umysłu w procesie zdrowienia. Pracę terapeuty traktuje jako możliwość niesienia pomocy innym, ale także sposobność do ciągłego doskonalenia siebie. Współautorka innowacyjnego programu kształtowania inteligencji emocjonalnej u dzieci, który jest realizowany w jednej z płockich szkół podstawowych.

Ukończyłam liczne kursy i szkolenia z zakresu pomocy psychologiczno - pedagogicznej dla dzieci i młodzieży w zakresie diagnozy i kompleksowych metod pracy z rodziną, pracy z dziećmi sprawiającymi trudności wychowawcze (w tym z dziećmi z ADHD), pracy z dziećmi przejawiającymi trudności szkolne, pracy terapeutycznej z dziećmi z zakłóceniami emocjonalnymi. Posiadam ponadto osobiste doświadczenie zawodowe wynikające z 10-letniej pracy zawodowej zarówno jako diagnosta jak i terapeuta. Od 10 lat moja praca terapeutyczna poddawana jest stałej suprwizji.

facebook