O mnie

Praca z drugim człowiekiem jest dla mnie przyjemnością. Towarzyszę rodzinom, parom i klientom indywidualnym w drodze do siebie, w budowaniu satysfakcjonujących relacji, odzyskiwaniu poczucia własnej wartości, radzeniu sobie z doświadczanymi trudnościami.

W pracy terapeutycznej najistotniejsza jest dla mnie relacja z moim rozmówcą, którą buduję poprzez zaciekawienie, empatię i akceptację. Dopiero wówczas możemy wspólnie wyruszyć w podróż, badając wewnętrzne krajobrazy klienta. W naszej wspólnej wędrówce, to klient jest ekspertem od swojego życia, własnych wartości, potrzeb i przeżywania świata, a ja z szacunkiem podążam za tymi historiami, pomagając odnajdywać, nazywać i integrować elementy wewnętrznych opowieści klienta.

Zawodowo jestem psychoterapeutką systemową w procesie certyfikacji (Wielkopolskie Towarzystwo Terapii Systemowej w Poznaniu), terapeutką par (Katowicki Instytut Psychoterapii), trenerką umiejętności psychospołecznych (Centrum Pomocy Psychologicznej INTRA), neuroterapeutką (Instytut Psychologii Neurofizjologicznej INPP), pedagożką specjalną (Akademia Pedagogiki Specjalnej), trenerką FamilyLab Polska. Przez prawie 20 lat doświadczenie zawodowe zdobywam w placówkach pomocowych i edukacyjno – oświatowych: poradnie psychologiczne, punkty konsultacyjne, szkoły, przedszkola. Od 10 lat prowadzę swoją własną praktykę terapeutyczną. Obecnie pracuję również w ramach NFZ w Poradni Zdrowia Psychicznego.

Cyklicznie prowadzę warsztaty i szkolenia z zakresu umiejętności psychospołecznych i psychoedukacyjnych – kompetencji relacyjnych, komunikacyjnych i rodzicielskich.

W swojej pracy cenię podejście holistyczne; najbliższy jest mi nurt systemowy, w którym cały czas się rozwijam. Jednak chętnie korzystam również z innych modeli psychoterapii – terapii narracyjnej, IFS, TSR czy pracy z ciałem Aleksandra Lowena oraz technik oddechowych i Mindfulness. Korzystam również z narzędzi neuromotorycznych INPP w pracy z ciałem i ruchem oraz treningu odwrażliwiania i przetwarzania słuchowego JIAS. Jestem członkinią nadzwyczajną Wielkopolskiego Towarzystwa Terapii Systemowej w Poznaniu. Swoją praktykę psychoterapeutyczną poddaję regularnej superwizji u certyfikowanej superwizorki systemowej oraz doskonaleniu poprzez udział w szkoleniach i warsztatach. W pracy działam na podstawie Kodeksu Etyki Psychoterapeuty.

INNE ISTOTNE SZKOLENIA/KURSY

 • Trzystopniowe Studium Integracyjnej Terapii Osób po Traumie (Integri TSR - akredytowany ośrodek PSTTSR),
 • Studium Psychoterapii Par (Katowicki Instytut Psychoterapii), 
 • Siedmiomiesięczny Kurs Technik Terapii Tańcem i Analizy Ruchu (IBA - Ośrodek Terapii Tańcem i Ruchem)
 • Zastosowanie TSR w pracy z klientami z objawami depresji (Integri TSR - akredytowany ośrodek PSTTSR), 
 • Praca nad własnym genogramem (WTTS), 
 • Terapia lęku (OSPPP), 
 • Narracyjna Terapia Więzi (WiP), 
 • Trening Interpersonalny (Intra), 
 • Półroczny Intensywny Kurs Porozumienia Bez Przemocy NVC (Akademia NVC), 
 • kwalifikacyjne studia podyplomowe Terapia Psychopedagogiczna (PWSZ), 
 • Trening Zastępowania Agresji ART (Amity), 
 • liczne krótsze szkolenia i konferencje.

DLA KOGO

Pomagam osobom indywidualnym, parom, rodzinom:

 • radzić sobie ze stanami emocjonalnymi – lęk, depresja, zaburzenia nastroju, poczucie pustki, niemocy, stres, samookaleczenia, myśli samobójcze,
 • rozpoznawać i wyrażać emocje oraz potrzeby,
 • zrozumieć i akceptować siebie – swoje reakcje, zachowania, negatywne myśli na swój temat,
 • poprawiać i budować satysfakcjonujące, autentyczne i trwałe, relacje z innymi ludźmi, rozwijać kompetencje społeczne, komunikacyjne, rodzicielskie,
 • radzić sobie w sytuacjach kryzysowych (śmierć, choroba, rozstanie, rozwód, utrata pracy),
 • radzić sobie z traumatycznymi doświadczeniami,
 • radzić sobie z poczuciem samotności, zagubienia, niezrozumienia.
 • zaprzyjaźnić się ze swoim ciałem
 • być w czuciu i doświadczaniu życia i wyrażać siebie tak, jak chcesz