O mnie

Praca z drugim człowiekiem jest dla mnie przyjemnością. Towarzyszę rodzinom, parom i klientom indywidualnym w drodze do siebie, w budowaniu satysfakcjonujących relacji, odzyskiwaniu poczucia własnej wartości, radzeniu sobie z doświadczanymi trudnościami.

W pracy terapeutycznej najistotniejsza jest dla mnie relacja z moim rozmówcą, którą buduję poprzez zaciekawienie, empatię i akceptację. Dopiero wówczas możemy wspólnie wyruszyć w podróż, badając wewnętrzne krajobrazy klienta. W naszej wspólnej wędrówce, to klient jest ekspertem od swojego życia, własnych wartości, potrzeb i przeżywania świata, a ja z szacunkiem podążam za tymi historiami, pomagając odnajdywać, nazywać i integrować elementy wewnętrznych opowieści klienta.

Zawodowo jestem psychoterapeutką systemową w procesie certyfikacji (Wielkopolskie Towarzystwo Terapii Systemowej w Poznaniu), trenerką umiejętności psychospołecznych (Centrum Pomocy Psychologicznej INTRA), neuroterapeutką (Instytut Psychologii Neurofizjologicznej INPP), pedagożką specjalną (Akademia Pedagogiki Specjalnej), trenerką FamilyLab Polska. Przez prawie 20 lat doświadczenie zawodowe zdobywam w placówkach pomocowych i edukacyjno – oświatowych: poradnie psychologiczne, punkty konsultacyjne, szkoły, przedszkola. Od 10 lat prowadzę swoją własną praktykę terapeutyczną. Obecnie pracuję również w ramach NFZ w Poradni Zdrowia Psychicznego.

Cyklicznie prowadzę warsztaty i szkolenia z zakresu umiejętności psychospołecznych i psychoedukacyjnych – kompetencji relacyjnych, komunikacyjnych i rodzicielskich.

W swojej pracy cenię podejście holistyczne; najbliższy jest mi nurt systemowy, w którym cały czas się rozwijam. Jednak chętnie korzystam również z innych modeli psychoterapii – terapii narracyjnej, IFS, TSR czy pracy z ciałem Aleksandra Lowena oraz technik oddechowych i Mindfulness. Korzystam również z narzędzi neuromotorycznych INPP w pracy z ciałem i ruchem oraz treningu odwrażliwiania i przetwarzania słuchowego JIAS. Jestem członkinią nadzwyczajną Wielkopolskiego Towarzystwa Terapii Systemowej w Poznaniu. Swoją praktykę psychoterapeutyczną poddaję regularnej superwizji u certyfikowanej superwizorki systemowej oraz doskonaleniu poprzez udział w szkoleniach i warsztatach. W pracy działam na podstawie Kodeksu Etyki Psychoterapeuty.

INNE ISTOTNE SZKOLENIA/KURSY

 • Trzystopniowe Studium Integracyjnej Terapii Osób po Traumie (Integri TSR - akredytowany ośrodek PSTTSR),
 • Studium Psychoterapii Par (Katowicki Instytut Psychoterapii), 
 • Zastosowanie TSR w pracy z klientami z objawami depresji (Integri TSR - akredytowany ośrodek PSTTSR), 
 • Praca nad własnym genogramem (WTTS), 
 • Terapia lęku (OSPPP), 
 • Narracyjna Terapia Więzi (WiP), 
 • Trening Interpersonalny (Intra), 
 • Półroczny Intensywny Kurs Porozumienia Bez Przemocy NVC (Akademia NVC), 
 • kwalifikacyjne studia podyplomowe Terapia Psychopedagogiczna (PWSZ), 
 • Trening Zastępowania Agresji ART (Amity), 
 • liczne krótsze szkolenia i konferencje.

DLA KOGO

Pomagam osobom indywidualnym, parom, rodzinom:

 • radzić sobie ze stanami emocjonalnymi – lęk, depresja, zaburzenia nastroju, poczucie pustki, niemocy, stres, samookaleczenia, myśli samobójcze,
 • rozpoznawać i wyrażać emocje oraz potrzeby,
 • zrozumieć i akceptować siebie – swoje reakcje, zachowania, negatywne myśli na swój temat,
 • poprawiać i budować satysfakcjonujące, autentyczne i trwałe, relacje z innymi ludźmi, rozwijać kompetencje społeczne, komunikacyjne, rodzicielskie,
 • radzić sobie w sytuacjach kryzysowych (śmierć, choroba, rozstanie, rozwód, utrata pracy),
 • radzić sobie z traumatycznymi doświadczeniami,
 • radzić sobie z poczuciem samotności, zagubienia, niezrozumienia.
 • zaprzyjaźnić się ze swoim ciałem
 • być w czuciu i doświadczaniu życia i wyrażać siebie tak, jak chcesz