Strefa Dziecka

Terapie, warsztaty

Czytaj więcej >>

Strefa Rodzica

Wsparcie i poradnictwo, warsztaty, konsultacje

Czytaj więcej >>

Strefa Specjalisty/Nauczyciela

Szkolenia

Czytaj więcej >>

Trening adresowany jest do dzieci z:

 • Zespołem Aspergera,
 • wysokofunkcjonującym autyzmem
 • ADHD
 • zaburzonym zachowaniem
 • trudnościami w relacjach społecznych o innym podłożu

Komponenty Treningu:

 • komponent behawioralny – Trening Umiejętności Społecznych: motywowanie do treningu, mini instrukcja, modelowanie, odgrywanie ról, informacja zwrotna, transfer umiejętności
 • komponent emocjonalny – Trening rozpoznawania, nazywania, identyfikowania emocji i kontroli złości: wyzwalacze, sygnały, reduktory, monity, samonagradzanie, zastosowanie umiejętności społecznej
 • komponent poznawczy – Trening Wnioskowania Moralnego – nauka postrzegania świata w sposób bardziej adekwatny, uwzględniający perspektywę inną niż własna

Ćwiczone umiejętności dobieramy w zależności od zapotrzebowania grupy. Kwestionariusz diagnostyczne wypełniają na początku treningu rodzice i dzieci/młodzież.

Pracujemy według schematu:

 1. zdobywanie wiedzy – wiem, co trzeba zrobić
 2. nabywanie umiejętności – umiem to zrobić
 3. generalizacja umiejętności – to, co już umiem, wykorzystuje w codziennym życiu

Aby dane umiejętności zostały dobrze zgeneralizowane, rodzice i opiekunowie uczestników grupy, jako trenerzy transferu, dostają od nas wsparcie w postaci materiałów psychoedukacyjnych, które zawierają kroki i konkretne wskazówki, jak postępować w domu, aby wspierać ćwiczone umiejętności.

facebook