Strefa Dziecka

Terapie, warsztaty

Czytaj więcej >>

Strefa Rodzica

Wsparcie i poradnictwo, warsztaty, konsultacje

Czytaj więcej >>

Strefa Specjalisty/Nauczyciela

Szkolenia

Czytaj więcej >>

Zajęcia adresowane są do małych dzieci z:

 • nieprawidłowościami i opóźnieniami rozwojowymi,
 • autyzmem,
 • Zespołem Aspergera,
 • zespołem Downa
 • FAS
 • zaburzeniami emocjonalnymi
 • zaburzeniami koncentracji uwagi

Dogoterapia jest formą terapii wspomagającej leczenie oraz rehabilitację przy udziale specjalnie wyszkolonego psa i jego przewodnika. Dogoterapia ma na celu poprawę zdrowia zarówno psychicznego jak i fizycznego. Istotą dogoterapii jest nawiązanie łączności przy pomocy bliskiego, dotykowego kontaktu między osobą chorą, niepełnosprawną a psem-terapeutą. Ta forma terapii kontaktowej pozwala na wieloprofilowe usprawnianie rozwoju: ruchowego, intelektualnego, emocjonalnego i społecznego.

Podczas sesji terapeuta i pies – terapeuta wspierają:

 • komunikację werbalną
 • motorykę dużą i sprawność manualną
 • funkcje ruchowe
 • koncentrację uwagi
 • zmysł wzroku i słuchu
 • orientację w schemacie ciała i orientację przestrzenną
facebook