Surdopedagog, terapeuta, nauczyciel. Realistka, twardo stąpa po ziemi, lubi konkrety. Ma duże poczucie humoru i dystans do siebie. Dużo czyta, szczególnie kryminały. Lubi kino, teatr, operę. Ma jeden nałóg - czekoladę. Nieustannie, wszystkimi swoimi kolorami, zachwyca ją życie.

Ukończyłam surdopedagogikę na Akademii Pedagogiki Specjalnej w Warszawie(pięcioletnie dzienne studia magisterskie), a następnie studia podyplomowe w zakresie:

  • terapii psychopedagogicznej,
  • oligofrenopedagogiki,
  • wczesnego wspomagania małych dzieci ze złożonymi zaburzeniami rozwojowymi,
  • edukacji wczesnoszkolnej.

Od dziesięciu lat pracuję jako nauczyciel - pedagog specjalny w szkole podstawowej.

facebook